Produkter Tjenester Meny

Tett avløp?

Surkler det i røra eller avløpet tett?

Da kan vi hjelpe med høytrykkspyling eller suging. Vi har utstyr som kan benyttes på mindre avløp som kjøkken og slukavløp, eller eiendommens hoved avløpsledninger- kloakk eller overvann.