Rørinspeksjon, tilstandskontroll og kvalitetskontroll

Kjell Wangberg Larsen AS har utført rørinspeksjon med kamera siden i 1983. Vi utfører inspeksjon, for tilstands- og kvalitetskontroll av alle typer rør og tanker. I dette inngår Rørinspeksjon, Trykk og Tetthetsprøving,samt Trase og Lekkasjesøk. Våre operatører har lang erfaring og er sertifisert igjennom Rin.

For å sikre at du som kunde blir fornøyd er vi opptatt av at forutsetningene for jobben er klarlagt allerede ved bestilling. Vi deler oppdragene opp i noen hovedkategorier som du kan lese om lenger ned på siden

 

Tilstandskontroll: Hensikten med en slik inspeksjon er å kartlegge kvaliteten før ombygging eller rørfornying av anlegg. Her skal alltid ledningene spyles/renses før inspeksjon. Dette for å fjerne avleiringer og belegg slik at vi ser rørets overflate og dermed kunne vurdere selve rørets tilstand og materialkvaliteten

Driftstilstand:Hensikten med en slik inspeksjon er å avdekke årsaker til driftsforstyrrelser, eventuelt gi oppdragsgiver informasjon om avløpssystemets driftsfunksjon. Her skal ikke spyling foretas før inspeksjon da dette vil kunne fjerne mulige kilder til driftsforstyrrelser.

Kartlegging: Her skal inspeksjonen resultere i en oversikt over deler av – eller et komplett ledningsanleggs traseer, dimensjoner og sammenkoblinger

Trasesøk: Her benyttes en sonde i kombinasjon med rørinspeksjonsutstyr for å kunne påvise på overflaten en lednings trase eller et gitt punkt på ledningen. Et slikt punkt vil være nødvendig å angi presist f.eks. ved behov for oppgraving.