Produkter Tjenester Meny

Rørinspeksjon, tilstandskontroll og kvalitetskontroll

Vi har utført rørinspeksjon med kamera siden i 1983. Vi utfører inspeksjon, for tilstands- og kvalitetskontroll av alle typer rør og tanker. I dette inngår rørinspeksjon, trykk og tetthetsprøving, samt trasé og lekkasjesøk. Våre operatører har lang erfaring og er sertifisert igjennom Rin.

For å sikre at du som kunde blir fornøyd er vi opptatt av at forutsetningene for jobben er klarlagt allerede ved bestilling. 

Vi deler oppdragene opp i noen hovedkategorier:

Tilstandskontroll

Hensikten med en slik inspeksjon er å kartlegge kvaliteten før ombygging eller rørfornying av anlegg. Her skal alltid ledningene spyles/renses før inspeksjon. Dette for å fjerne avleiringer og belegg slik at vi ser rørets overflate og dermed kunne vurdere selve rørets tilstand og materialkvaliteten

Driftstilstand

Hensikten med en slik inspeksjon er å avdekke årsaker til driftsforstyrrelser, eventuelt gi oppdragsgiver informasjon om avløpssystemets driftsfunksjon. Her skal ikke spyling foretas før inspeksjon da dette vil kunne fjerne mulige kilder til driftsforstyrrelser.

Kartlegging

Her skal inspeksjonen resultere i en oversikt over deler av – eller et komplett ledningsanleggs traseer, dimensjoner og sammenkoblinger

Trasésøk

Her benyttes en sonde i kombinasjon med rørinspeksjonsutstyr for å kunne påvise på overflaten en ledningstrasé eller et gitt punkt på ledningen. Et slikt punkt vil være nødvendig å angi presist f.eks. ved behov for oppgraving.