Produkter Tjenester Meny

FLEXI F 100 boligbereder

FLEXI serien er spesielt designet for å passe inn i alle standard kjøkkenbenker. FLEXI holder en høy temperatur (75°C) for maksimal ytelse i en liten bereder. Ettersom berederen ikke monteres i våtrom, har FLEXI vanntett spillbakke og en dryppslange som synliggjør evt. lekkasje. Automatisk vannstopp–ventil med føler skal monteres, inngående vanntrykk skal være maks 6 bar og overløpsrør fra sikkerhetsventil skal legges uavstengbart til avløp. FLEXI – F – passer for boliger hvor andre produktalternativer ikke er mulig pga. plassproblemer. ISOFLEX isolasjonen gjør at berederen punktvis kan trykkes sammen. FLEXI benytter seg av iQ–CONTROL termostat som reduserer temperaturen i perioder med lite behov og reduserer strømforbruket betydelig. Justerbar temperatur (hindrer skoldingsfare) til tappested vha. UX blandeventil med max. vannmengde på 0,7 L/s og dobbel tetting.

2 kW/1x230V+iQ

Be om pris

Send oss en forespørsel

Har du noen spørsmål om produktet? Ta gjerne kontakt med oss!

Vil du se flere produkter?

Gå til produktoversikten å se alle kategoriene.

Til alle produktene