Gass

Gass er blant de mest effektive energikildene vi har. En gasskjel har sammenlignet med en oljekjel en høy virkningsgrad.

Sør oss om varmeløsninger »

I Norge bruker vi for det meste det vi kaller boliggass - et annet navn for propan. Man kan installere boliggassanlegg i alle typer boliger, og gass kan også ettermonteres i eksisterende bygg.

Gassfyrte kjeler leverer varme ved forholdsvis høye temperaturer, og kan derfor benyttes både i radiatorsystemer og i systemer med vannbåren gulvvarme, og til produksjon av varmtvann.