Hvilken oppvarming passer best i din bolig?

Hvorhen du bor i Norge er avgjørende for hva du skal velge. Det finnes en rekke muligheter for å hente varme fra solen, luften, sjøen eller nede i bakken – som både er fornybare, miljøvennlige og lønnsomme.

Spør oss om boligoppvarming »

Varme tatt ut av løse luften

Luft er gratis og finnes overalt. Derfor er luft/luft og luft/vann varmepumper den vanligste løsningen i norske boliger. En riktig dimensjonert varmepumpe vil gi deg god varme gjennom hele året. Når det blir kaldere enn minus 20 grader, bør du ha en annen varmekilde i tillegg.

Tips til varmeløsning

Varmepumpe luft/luft

I en varmepumpe luft/luft utnyttes energien i luften ute til å varme opp luften inne. På varme dager kan den også settes i ”revers” og kjøle ned boligen. Krever minimale inngrep i boligen.  

Varmepumpe luft/vann

Utnytter varmen i luften ute til å varme opp gulvvarmesystem, radiatorer og tappevann. En god løsning der jord, fjell og sjø ikke kan benyttes.  

Varme fra jord, berg eller sjø

Velg varme fra fjellgrunnen. Her ligger temperaturen på jevne 7-8 grader hele året. Varmen blir tilgjengelig ved å bore ett eller flere hull ned til 100-200 meter. Alternativt kan du hente varme fra jorden ved å grave ned slynger en meter under bakken. Er du heldig og bor nær sjøen, kan du legge ut en kollektorslage og hente varmen rett fra dypet.  

Tips til varmeløsninger

Varmepumpe berg/vann

Henter varme fra fjellet via en lukket rørsløyfe fylt med en blanding av vann og frostvæske. I varmepumpen øker temperaturen og oppvarmet vann sendes videre gjennom boligens vannbårne system.  

Varmepumpe sjø/vann

Henter varme fra vann eller sjø via en kollektorslange som er fylt med vann og etanol.Fungerer ellers som en bergvarmepumpe.  

Varmepumpe jord/vann

Henter varme fra jorden via et kollektorrør som graves én meter ned i bakken. Røret er fylt med en blanding av vann og frostvæske. Fungerer ellers om en bergvarmepumpe.  

Avtrekksvarmepumpe

Gjenvinner varmen i ventilasjonsluften som ellers går til spille. Løsningen varmer opp både rom og tappevann, pluss at den skaper et mer behagelig inneklima.  

Biokjel Energibærere som ved, skogflis og pellets brennes i biokjel. De fungerer på samme måte som et oljefyringsanlegg. Her produseres varmt vann som distribueres gjennom et rørsystem i boligen.    

Solvarme 

Solfangere festes på taket og bruker energien fra sola til å varme opp vann. Vannet distribueres gjennom boligen via et vannbårent oppvarmingsanlegg.